Skip to main content

Yoga app

Yoga online met behulp van een yoga app

Juist nu is er volop behoefte aan middelen ter ondersteuning van de gezondheid en stress reductie voor alle werknemers. Thuiswerken levert veel stress op, de gehele situatie momenteel geeft bij iedereen een hoge mate aan stress. Daardoor is er steeds meer behoefte aan yoga in de vorm van lichaamsoefeningen, adem- en ontspanningsoefeningen. Een ‘yoga op het werk’ app is het middel om daaraan te voldoen.

Een yoga – app heeft als voordelen

–  het is heel toegankelijk voor iedereen
– laagdrempelig, werknemers kiezen zelf de oefeningen waar ze behoefte aan hebben
   en wanneer ze deze willen gaan beoefenen.
–  de oefeningen kunnen thuis worden toegepast in de eigen omgeving
–  er is geen bepaalde lenigheid vereist
 –  de oefeningen zijn niet zweverig of alleen bedoeld voor softies een
     beeld wat er soms nog is van yoga.