Skip to main content

EMB test

Energetische Morfologische Bloedtest

Je hebt vage of chronische gezondheidsklachten, maar je weet niet wat er precies aan de hand is? Dan kan een EMB test een hulpmiddel zijn om inzicht te krijgen in de oorzaken van je klachten.

Wat is een EMB test: de waarde van ons bloed
Ons bloed is een uitstekend startpunt. De rode vloeistof geeft namelijk veel informatie weg over onze gezondheid. Maar wat is nu een goede bloedtest? In mijn praktijk adviseer ik een EMB test dat wil zeggen een energetisch morfologische bloedtest (EMB).

Deze adviseer ik om extra inzichten te krijgen. De EMB test geeft aan waar voor jou de prioriteit ligt om nog een stap te zetten in je gezondheid. Zeker bij complexe vraagstukken als spijsverteringsklachten, chronische vermoeidheid, voedselintoleranties. Het is een holistische bloedtest op basis van de meting van trillingen die zo achterhaalt waar de verstoring ligt. De EMB test is geen vervanging voor onderzoek via je huisarts en de uitslagen zijn niet vergelijkbaar. Ook al is de EMB test niet wetenschappelijk onderbouwd, in de praktijk zie ik dat het goed werkt en inzicht geeft waar de oorzaak van de klachten zitten.

Wil je zicht hebben op je gezondheid en zwakke elementen?
Soms ben je al lange tijd zoekende naar de oorsprong van je klachten; je zere buik, hoofdpijn, reacties op voeding, vermoeidheid, slapeloosheid. Het kan zijn dat de reguliere onderzoeken geen duidelijkheid hebben gegeven en dat je daarom verder gaat kijken. De EMB test kan aanvullend duidelijkheid en een richting geven aan de oorsprong van je klacht.

Wat houdt een EMB test in?
De EMB test is een aanvulling op de anamnese die ik bij je afneemt. Maar wat zegt die term nu precies? Morfologisch slaat op de organen en weefsels van een organisme. Het EMB -laboratorium analyseert enerzijds het bloed op microscopisch niveau. Anderzijds analyseren we op energetisch niveau. Einstein leerde ons al dat alles en iedereen uit energie bestaat. Energie is dus de basis van het universum, maar dat is lang niet altijd zichtbaar. Acupunctuur is een voorbeeld van een energetische therapie en bij yoga en qigong wordt er gebruik gemaakt van oefeningen met een energetische werking. Energetische therapie richt zich op herstellen van de balans op fysiek, geestelijk en energetische gebied.

Inzicht in je gezondheid
Een kijkje in het bloed geeft een beter beeld van het totale plaatje. Met deze test krijg je inzicht in reguliere waarden zoals de bloedplaatjes, hemoglobine, rode bloedcellen en witte bloedcellen. Daarnaast wordt door middel van een energetische testmethode gekeken en kan het verschillende tekorten, verstoringen en belastingen aan het licht brengen. Waarden die met dit onderzoek naar boven kunnen komen zijn onder meer de energetische belasting zoals:
•    Vitaminen- en mineralentekorten
•    Darm- en leververstoring
•    Vrije radicalen en toxiciteit
•    Virale en bacteriële belasting
•    Hormoonbalans
Vervolgens maak ik een vertaalslag naar de praktijk en krijg je een uitgebreide analyse en advies. Hiermee leer je bewuster te kijken naar je voedingspatroon en leefstijl.

Hoe werkt de EMB test?
De EMB betreft een testmethode waarbij er middels een vingerprik enkele druppels bloed wordt afgenomen. Het bloed wordt opgezonden naar het laboratorium. In het onderzoek wat volgt wordt zowel met reguliere als complementaire bril naar het bloed en de anamnese gekeken. Het energetisch morfologische bloedonderzoek bekijkt enerzijds de bloedcellen (hematologie) en geeft anderzijds inzicht in tekorten en verstoringen op energetisch niveau.

Werkwijze Anamnese en EMB test
Voordat de test wordt afgenomen krijg je bij het maken van een afspraak vooraf een vragenlijst toegezonden via de mail.
Bij de intake van 45 minuten wordt dit formulier doorgenomen en vervolgens de EMB test uitgelegd en een bloedtest (vingerprik) afgenomen. Dit wordt naar het laboratorium gezonden en na 2 tot 3 weken volgt een algehele analyse. Zodra deze binnen is gekomen maken we een afspraak en bespreken we de uitslag in mijn praktijk.

Vergoeding zorgverzekeraar
De kosten voor het intakegesprek 45 minuten, de vingerprik en de bloedtest aanvragen en uitgebreide uitslag met analyse zijn €210,00 Deze kosten worden niet vergoedt door de verzekering. Een consult met uitleg van de test en therapeutische adviezen voortkomend uit de test is €75,00. Deze consulten met leefstijl en voedingsadviezen worden vergoed afhankelijk van de aanvullende verzekering. Acupunctuurbehandelingen en adviezen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering en kunnen worden geadviseerd om de energiebalans te herstellen.

EMB test in de praktijk
Wil jij meer inzicht in welke voedingsstoffen je mogelijk tekortkomt of welke verstoringen en belastingen aan je klachten ten grondslag liggen? De EMB test voorziet je van uitgebreide informatie om gericht het zelf herstellend vermogen van het lichaam te ondersteunen. Op basis van deze inzichten krijg je een concreet verslag met aanbevelingen qua voeding, suppletie en leefstijl, om de balans te herstellen.

Disclaimer
De waarden in deze test kunnen niet worden vergeleken met een reguliere bloedtest en vervangen dus niet de reguliere diagnostiek.

Aanvullende informatie

https://www.vitakruid.nl/blog/wat-is-een-emb-test-de-waarde-van-ons-bloedEMB test