Skip to main content

Vergoedingen

Vergoedingen van zorgverzekeraars
De praktijk is aangesloten bij de Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten. Deze vereniging is erkend voor het verstrekken van een vergoeding van een acupunctuurbehandeling. AGB-code, praktijkcode en prestatiecode: acupunctuur staan vermeld op de rekening van het consult. Gonnie is tevens BIG geregistreerd en bij de RBCZ/TCZ als BCZ-registertherapeut. De RBCZ is een overkoepelende organisatie die hbo-beroepsbeoefenaars certificeert en registreert.
Hierdoor worden de behandelingen door vrijwel alle zorgverzekeraars, afhankelijk van het verzekeringspakket, gedeeltelijk of geheel vergoed. Je dient zelf te informeren bij de verzekeringen naar de vergoedingen. Als therapeut is Gonnie ingeschreven in het RBCZ-register, en registertherapeut BCZ en ben onderhevig aan TCZ-tuchtrecht. Vandaaruit is er een onafhankelijke klachtencommissie (RBCZ/TCZ). Tevens is zij ingeschreven bij de kamer van koophandel.

Vergoedingen consulten 2024 vanuit de zorgverzekeringen zijn te vinden op de website van de LVNT de beroepsvereniging: https://www.lvnt.nl/vergoeding-consulten

Tarieven 2024
– 
intake en behandeling €120,00 (incl. voorbereiding en uitwerking ca 1 1/4 uur)
– vervolgconsulten €80,00 (ca 45 min)
– lang consult €104,00 (ca 1 uur)
– kort consult €52,00 (30 min) *
– eerste consult kinderen tot 12 jaar is €80,00
– vervolgconsulten kinderen 30 min is €52,00 *
* mits behandeltijd dit toelaat.

Indien een afspraak niet uiterlijk 24 uur van tevoren wordt afgezegd, ben ik genoodzaakt de geplande tijd in rekening te brengen.

Telefonische korte consulten €15,00 (de rekening kan per bank worden voldaan).
Telefonische afspraken en consulten kunnen plaatsvinden op werkdagen tussen 8.00 en 9.00 uur en daarnaast is de praktijk iedere dag bereikbaar via de mail. 
Online consulten zijn mogelijk voor adviezen op het gebied van voeding, bespreken voedingsdagboek en overige. Bij het maken van een online afspraak krijg je van mij een link toegezonden voor een consult via WeSeeDo of de consulten zijn telefonisch. 

2024
Het tarief voor het eerste consult online voor (mogelijke) MCAS-patiënten is €120,00 voor een uur online consult inclusief voorbereidingstijd van tevoren, uitwerking en advies. Je vragen en onderzoeksgegevens en ziektegeschiedenis kan je van tevoren via de mail naar mij toezenden. Bij het maken van een afspraak krijg je een link via WeSeeDo toegezonden. Vervolgconsulten zijn een uur €104,00. De consulten worden deels door de aanvullende verzekeringen vergoedt, mits verzekerd daarvoor.

De betaling is per bank of contant na ieder consult in mijn praktijk.

Klachten
Overal kan wel eens iets misgaan. Mocht er ontevredenheid zijn over de uitvoering of behandelwijze dan kunnen we dit bespreken. Mochten we er onverhoopt niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de LVNT. Er vindt dan bemiddeling plaats met de klachtenfunctionaris van de LVNT. (https://www.lvnt.nl/klachten)
Indien er geen oplossing komt wordt er contact opgenomen met de SCAG.(https://www.scag.nl)

Incidenten
In verband met het garanderen van de klantveiligheid houdt Praktijk voor yoga en Chinese geneeswijzen een registratie bij van incidenten die plaatsvinden. Melding en onderzoek van de incidenten wordt gedaan aan de RBCZ.

Landelijke Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten (LVNT) 

www.rbcz.nl


LVNT de beroepsvereniging


RBCZ het kwaliteitsregister in Nederland waar HBO-opgeleide therapeuten zich kunnen registreren. RBCZ staat voor Register Broepsbeoefenaar complementair therapie.


SCAG  de Stichting Complementaire en alternatieve gezondheidszorg deze functioneert als een onafhankelijke geschillencommissie.