Skip to main content

Allergie en intoleranties

Het aantal mensen met een allergie of intolerantie neemt toe. Er zijn verschillende redenen daarvoor te noemen zoals toenemende chemische luchtvervuiling, bewerkte en eenzijdige voeding en een toename van huisdieren. Vanuit de TCG worden tevens stress en vermoeidheid als oorzaken gezien. In deze stressvolle maatschappij vermindert de weerstand bij veel mensen waardoor het lichaam een verminderde afweer (immuunsysteem) krijgt. Daarnaast spelen erfelijkheid en hormoonveranderingen (vrouwen) tevens een rol. In de puberteit, zwangerschap en overgang zijn er hormoonveranderingen waarbij allergieën of intoleranties naar boven kunnen komen of zelfs verdwijnen. De behandeling met acupunctuur is erop gericht om ziekmakende prikkels te verdrijven en zodoende de symptomen te verlichten. Daarnaast wordt getracht het lichaam te versterken waardoor de gevoeligheid voor de prikkels wordt verminderd. De onderliggende zwakte herstellen is van groot belang.

Verschil allergie en intolerantie
Voedselintolerantie dit houdt in het niet goed verdragen van voeding. Het speelt bij veel lichamelijke- en geestelijke klachten een rol. Erfelijkheid, stress, eenzijdige voeding, zwakke orgaanenergie spelen mee. Een allergie en een intolerantie worden vaak met elkaar verward. Een allergie is een immuunreactie via IgE (rechtstreekse aanmaak van antistoffen) waarbij de persoon direct klachten krijgt die levensbedreigend kunnen zijn.  Bij een voedselintolerantie ook wel voedingsincompatibiliteit genoemd is er een IgG reactie (zonder tussenkomst van antistoffen) een vertraagde reactie. Een persoon kan tot zo’n 48 uur tot meer nog reageren op voeding. Daardoor is het ook zo lastig voor de persoon om na te gaan waar hij/zij op heeft gereageerd. Bij intoleranties kan er sprake zijn van een enzym tekort. Voorbeelden van intoleranties zijn;

– lactose-intolerantie; bij de persoon ontbreekt het suikersplitsende enzym lactase  in de dunne darm aangemaakt, daardoor wordt lactose (melksuiker) niet goed verteerd. Veelal uit dit zich in diarree na het eten of eczeem van lactose bevattend voedsel zoals zuivelproducten; kaas, melk, slagroom en producten waar lactose in is verwerkt zoals koekjes, snoep, ijs en taart. 

– Fructose-intolerantie hierbij ontbreekt het enzym om vruchtensuikers te verteren. Reacties daarbij zijn winderigheid en een opgeblazen buik. Fructose komt voor in mango, asperges, peer en artisjok.

– Histamine -intolerantie is een verouderde term, recenter is het BAI biogene amine intolerantie ook wel histaminose, te veel histamine of histamine belasting genoemd. Dit komt door een disbalans tussen histamine en het enzym DAO in het lichaam of door andere oorzaken. Te veel ingenomen histamine resulteert in een (relatief) tekort aan DAO. Hierdoor kan het lichaam niet snel genoeg het histamine verteren. Histamine is een biochemische stof (biogeen amine), die betrokken is bij verscheidene fysiologische processen en in het gehele lichaam aanwezig is. Het wordt door het lichaam aangemaakt maar is ook van nature aanwezig in veel voedingsmiddelen. Normaliter is consumptie van die voeding ongevaarlijk omdat histamine door het enzym DAO (in de dunne darm gemaakt) wordt afgebroken. Bij een histamine intolerantie werkt dat systeem onvoldoende met tot gevolg gezondheidsklachten zoals; slecht slapen, klaarwakker in bed liggen, vermoeidheid, een rood hoofd na het eten van veel histamine bevattend voedsel (oude kaas, rode wijn, spinazie, zuurkool) of histamine vrijmakend voedsel (tomaten, chocolade, citrusvruchten). Met name vrouwen hebben last van histamine problematiek, in de jonge jaren is dat in mindere mate aan de hand en bij het ouder worden neemt dit toe. Hormoonveranderingen spelen daar een grote rol in en zo zijn er nog meer factoren die meespelen binnen de ontwikkeling van histamine intolerantie. Zie ook het onderdeel mestcelactivatiesyndroom (MCAS) waarbij histamine één van de medicatoren is die vrijkomt uit de mestcellen van het immuunsysteem. Te vinden in het rolmenu gezondheid; mestcelactivatiesyndroom.
in de webshop van de site van www.mcasnederland.nl is een poster te koop met voedingsmiddelen die hoog-matig en laag histamine bevatten en de E nummers die histamine opwekken. Een schitterend hulpmiddel bij histamine gerelateerde problematiek. Daarnaast is mijn boek Help, mijn mestcellen zijn van slag! een boek over MCAS en histamine problematiek op deze site te vinden.

-Stelregel alles wat oud is kan histamine bevatten of vrijmaken behalve aardappelen. Juist nieuwe aardappelen kunnen een reactie geven.

De symptomen van een allergie en voedingsintolerantie hebben veel overeenkomsten en vaak is er een combinatie van beiden. Bij beiden geldt het contact met verdachte stoffen vermijden. Bij beiden geldt dat de persoon zich ziek voelt.

Voor een allergie zijn er drie dingen nodig:
– De genetische aanleg om IgE (antistoffen) aan te maken op normaal onschadelijke stoffen;
– Frequent contact met het allergeen zoals latex allergie bij mensen die dagelijks werken met latex handschoenen;
– Een orgaan dat overgevoelig is voor de mediatoren (alarmsignalen) en de reacties.

Volgens de TCM is er bij allergieën en intoleranties vaak sprake van een tekort aan energie in lever, longen, milt, maag, darmen of hart. Een disbalans in de darmen speelt een grote rol. Huidklachten, vermoeidheid en darmklachten zijn veel voorkomende symptomen.

Alarmsignalen
Alarmsignalen door ademhalingsallergenen (pollen) kunnen ziektebeelden verwekken, niet alleen in de luchtwegen maar ook daarbuiten wanneer daar gevoelige organen liggen. Omgekeerd kunnen luchtwegen allergieën afkomstig zijn van voedingsallergenen wanneer er in de luchtwegen gevoelige delen liggen. De mediatoren worden door het bloed verspreid door het gehele lichaam.
Stress en het klimaat (koude, wind, droogte) kunnen de prikkels versterken.

Behandelen
Om een allergie en intolerantie te behandelen is een correcte diagnose belangrijk.  Symptomen kunnen zijn: hoest, astma, eczeem, jeuk, zwelling, hoofdpijn, darmklachten en misselijkheid, vermoeidheid. In mijn praktijk is de anamnese van essentieel belang. Daarnaast vraag ik de patiënt producten mee te nemen waar hij/zij op denkt te reageren en deze worden getest met de biotensor en besproken. Dit kunnen voedingsmiddelen zijn maar ook bijvoorbeeld make up en zeep of shampoo. 
Bij alle klachten is het van belang om goed de oorzaak van de allergie of intolerantie in kaart te brengen.  Daarbij gebruikmakend van een eliminatie en rotatiedieet en wordt een voedingsdagboek bijgehouden. Vandaaruit vervolgens een behandelplan op te stellen met leefwijze- en voedingsadviezen in combinatie met acupunctuur en eventueel Chinese kruiden met als doel het versterken van de orgaanenergie en immuunsysteem. De darmweerstand wordt tevens opgebouwd vaak in combinatie met probiotica om zodoende het immuunsysteem te versterken. Bij voedselintoleranties is variatie in de voeding van belang en adviezen op dat gebied staan centraal in de behandeling.